Disclaimer

Stem wel! verleent u hierbij toegang tot de website stemwel.nl. Op de website worden door Stem wel! teksten, afbeeldingen en andere materialen gepubliceerd. Deze materialen zijn door Stem wel! en/of anderen aangeleverd en worden u aangeboden zonder enige garantie of aanspraak op juistheid. Het is u niet toegestaan zonder toestemming van Stem wel! en/of haar licentiegevers de op de website geplaatste materialen over te nemen.

Stem wel! aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de inhoud van de materialen op de website.